Jste zde

Organizace vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Prázdniny spějí do finále a na dveře klepe nový školní rok. Proto jsme pro vás připravili tento soubor informací, který by vám měl vstup do nového školního roku co nejvíce usnadnit.

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023. Od 14:00 do 17:00 proběhnou informační schůzky ve třídách jednotlivých učitelů. Náplní schůzek je především domluva rozvrhu. Učitelé také zodpoví vaše případné dotazy. Informační schůzku můžete navštívit kdykoli v uvedeném časovém rozmezí. Informace o rozmístění jednotlivých učitelů v učebnách při zahájení školního roku naleznete na nástěnkách v budovách školy a budou také zveřejněny na www.zusklapkova.cz. Pravidelná výuka v jednotlivých oborech bude zahájena takto:

5. 9. 2023

výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru

11. 9. 2023

výuka před-přípravné hudební výchovy (PPHV), přípravné hudební výchovy (PHV), hudební nauky, pěveckých sborů, orchestrální, komorní a souborové hry, 

Veškeré informace k organizaci výuky a provozu školy budou průběžně zveřejňovány na  www.zusklapkova.cz a obdržíte je také e-mailem. V tucho chvíli vám doporučujeme seznámit se především s těmito články:

Informace pro rodiče žáků přijatých do hudebního oboru

Informace pro rodiče žáků přijatých do literárně-dramatického oboru

Informace pro rodiče žáků přijatých do tanečního oboru

Informace pro rodiče žáků přijatých do výtvarného oboru

Platba úplaty za vzdělávání pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Zápis do přípravné hudební výchovy, hudební nauky a pěveckého sboru Kuřátka pro školní rok 2023/2024

Vstup do budovy školy je z bezpečnostních důvodů umožněn pouze po zadání kódu na klávesnici, která je umístěna vedle vstupních dveří. Kód vám na vyžádání sdělí učitelé školy.

Ve škole je již po několik let zaveden pro všechny žáky a jejich rodiče systém elektronických žákovských knížek, který vám umožňuje sledovat probíranou učební látku, prospěch a docházku žáků, údaje o úhradě úplaty za vzdělávání a provádět zápis do hudební nauky či pěveckých sborů. Všichni rodiče žáků školy by již měli mít k dispozici přístupové údaje do elektronické žákovské knížky. Pokud tomu tak není, napište na e-mail info@zusklapkova.cz, vygenerujeme vám je znovu.

V objektu školy je pro rodiče, žáky a návštěvníky zavedena WiFi síť. Přístupové údaje vám na vyžádání sdělí vaši učitelé. 

Ve školním roce 2022/2023 jsou plánovány následující prázdniny:

26. 10. 2023, 27. 10. 2023

podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

vánoční prázdniny

2. 2. 2024

pololetní prázdniny

12. 2. 2024 – 18. 2. 2024

jarní prázdniny

28. 3. 2024

velikonoční prázdniny

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

hlavní prázdniny

V době prázdnin, stejně jako ve dnech státních svátků, se ve škole nevyučuje.

Věříme, že s námi prožijete krásný školní rok.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer