Hudebn obor Literrne-dramatick obor Tanecn obor Vtvarn obor

Speciální přípravný ročník pro čtyřleté děti

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/2022 budeme opět otevírat speciální přípravný ročník hudebního oboru určený pro děti, kterým budou k 31. 8. 2021 alespoň čtyři roky a současně méně než pět let.Tento speciální ročník je zaměřen na celkový rozvoj hudebnosti dětí. Výuka bude probíhat od října 2021 jedenkrát týdně ve čtvrtek  od 13:30 do 14:15 hodin. Vyučující bude Mgr. Alice Stavělová.

Vzdělávání se bude uskutečňovat za následujících podmínek:

Speciální přípravný ročník tanečního oboru

Nabízíme ještě několik volných míst ve speciálním přípravném ročníku tanečního oboru. Tento ročník je určen dětem, kterým byly k 1. 9. 2021 alespoň tři roky, avšak méně než pět let. Náplní studia je především rytmika a celkový rozvoj pohyblivosti dětí. Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14:45 do 15:30. Zájemci se mohou hlásit přímo v čase výuky u vyučující tanečního oboru Mgr. Bohumíry Eliášové, Ph.D. v učebně č. 401.

Dodatečné přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Nabízíme ještě několik volných míst v následujících studijních zaměřeních:

Koncerty, představení a výstavy v září a říjnu 2021

Srdečně vás zveme na koncerty, představení a výstavy, které se budou konat v září a říjnu 2021. Vstup na tyto akce je volný. Současně si vás dovolujeme upozornit, že v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se mohou těchto akcí zúčastnit pouze osoby, které se v recepci školy prokážou potvrzením o dokončeném očkování proti COVID-19, negativním výsledku testu, který nesmí být starší než sedm dnů nebo prodělané nemoci COVID-19, od jejíhož klinického prokázání neuplynulo více jak 180 dnů.

Půjčovné za hudební nástroje

Rádi bychom vás informovali, že půjčovné za hudební nástroje, které mají žáci zapůjčeny pro potřeby výuky, se bude ve školním roce 2021/2022 hradit bezhotovostní formou. Pokyny k platbě obdržíte na registrovaný e-mail v první polovině října.

 

Hygienicko-epidemiologická opatření platná od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,
Milí žáci,

i ve školním roce 2021/2022 bude činnost školy pravděpodobně ovlivněna probíhající celosvětovou pandemií nemoci COVID-19. Žádáme Vás proto, abyste se seznámili s níže uvedenými hygienicko-epidemiologickými opatřeními a řídili se jimi:

Platba úplaty za vzdělávání za I. pololetí školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
Milí žáci,

rádi bychom vás informovali, že úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole pro I. pololetí školního roku 2021/2022 bude možné uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet školy, a to na základě pokynu k platbě, který od nás obdržíte do konce srpna 2021. Pokud v uvedeném termínu žádný pokyn neobdržíte, kontaktujte prosím hospodářku školy paní Ivanu Červenou, telefon: 284 681 143, e-mail: ivana.cervena@zusklapkova.cz.

Žádáme vás, abyste úplatu nezasílali před obdržením pokynu k platbě. Uvádění nesprávných variabilních symbolů nám značně ztěžuje identifikaci platby. Za spolupráci vám předem děkujeme.

Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE.

Informace pro rodiče žáků přijatých do literárně-dramatického oboru

Gratulujeme vám a Vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do tanečního oboru

Gratulaujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do výtvarného oboru

Gratulujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer