Hudebn obor Literrne-dramatick obor Tanecn obor Vtvarn obor

Informace k organizaci provozu školy od 18. 5. 2020

Vážená paní,
Vážený pane,

jak jsme Vás již informovali, došlo od 11. 5. 2020 k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole. Na základě posouzení zdravotních rizik a provozních možností školy dochází s účinností od 18. 5. 2020 k následujícím úpravám:

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium v naší škole,

rádi bychom Vás informovali, že přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 15. – 18. června 2020. S ohledem na specifické podmínky, které musí škola při své činnosti v současné době dodržovat, bude v tomto roce organizace přijímacího řízení poněkud odlišná, než tomu bylo v předchozích letech. Věnujte proto prosím pozornost infomačním uvedeným v tomto článku.

Speciální přípravný ročník pro čtyřleté děti

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 budeme opět otevírat speciální přípravný ročník hudebního oboru určený pro děti, kterým budou k 31. 8. 2020 alespoň čtyři roky a současně méně než pět let.Tento speciální ročník je zaměřen na celkový rozvoj hudebnosti dětí. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně pravděpodobně v pondělí od 14:00 hodin. Vyučující bude Mgr. Alice Stavělová.

Vzdělávání se bude uskutečňovat za následujících podmínek:

Informace k obnovení prezenčního vzdělávání

Vážená paní,
Vážený pane,

jak jsem Vás již předběžně informovali, dojde od 11. 5. 2020 k postupnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole. Abychom předešli případným problémům souvisejícím s realizací vzdělávání v období mimořádných opatření, věnujte prosím pozornost těmto informacím:

Informaci o možnosti vrácení úplaty za vzdělávání

V uplynulých dnech jsme obdrželi několik dotazů, které se týkaly možnosti vrácení části úplaty za vzdělávání uhrazené za II. pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu nerealizování prezenčního vzdělávání v ZUŠ. Na základě těchto dotazů přinášíme následující informace:

Platba úplaty za vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole za II. pololetí škodního roku 2019/2020 můžete uhradit následujícími způsoby:

Zpravodaj 2019/2020

Při příležitosti zahájení škodního roku 2019/2020 jsme pro vás připravili nový informační zpravodaj, který naleznete v příloze tohoto článku.

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče.
přinášíme vám několik důležitých informací, které se týkají zahájení školního roku 2019/2020.

Informace pro rodiče žáků přijatých do výtvarného oboru

Gratulujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do tanečního oboru

Gratulujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer