Jste zde

Vyučované obory

V Základní umělecké škole, Praha 8, Klapkova 25 se mohou žáci vzdělávat v těchto oborech - hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném.

 

Studium se dělí na přípravné, určené dětem od pěti let (v případě literárně-dramatického oboru dětem od šesti let), I. stupeň zaměřený na děti od sedmi let, II. stupeň pro žáky od čtrnácti let a studium pro dospělé, určené osobám starším osmnácti let (vzhledem k podmínkám financování základních uměleckých škol platným v současné době lze však nové žáky do studia pro dospělé přijímat pouze zcela výjimečně). Vzdělávání ve všech oborech se uskutečňuje podle učebních plánů a osnov vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od školního roku 2012/2013 také podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl vytvořen na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Uchazeči o studium jsou do všech stupňů a oborů studia zařazováni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení, které ověřuje jejich schopnosti pro studium. Výkony žáků všech oborů se pravidelně prezentují na vystoupeních, výstavách a na domácích a mezinárodních soutěžích.

 

HUDEBNÍ OBOR

je největším oborem školy. V průběhu přípravného studia žáci rozvíjí svoje základní talentové schopnosti a rozhodují se, zda se budou v průběhu dalšího vzdělávání věnovat sólovému či sborovému zpěvu, hře na hudební nástroj či kombinaci uvedených možností.

Žáci I. stupně, II. stupně a studia pro dospělé se mohou vzdělávat v jednom z níže uvedených studijních zaměření:

hra na akordeon

hra na klavír

hra na keyboard

hra na housle

hra na violu

hra na violoncello

hra na kontrabas

hra na zobcovou flétnu

hra na příčnou flétnu

hra na hoboj

hra na fagot

hra na klarinet

hra na saxofon

hra na trubku

hra na lesní roh

hra na pozoun

hra na tubu

hra na kytaru (klasickou)

hra na elektrickou kytaru

hra na baskytaru

hra na bicí nástroje

sólový zpěv

sborový zpěv

 

 

V rámci jednotlivých studijních zaměření žáci povinně navštěvují výuku hudební nauky a zúčastňují se hry v orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech. V současné době působí v rámci školy následující sbory a soubory:

pěvecké sbory:

Písklata
Kuřátka
Sýkorky
Skřivánci
Slavíčci

orchestry:

přípravný smyčcový soubor Cvrček
smyčcový soubor Mladí muzikanti
symfonický orchestr ESO
jazzově orientovaný Bzzušband, Pidiband, Curiosityband
akordeonové a klávesové soubory
kytarový orchestr Pražské kytary, přípravný kytarový orchestr

soubory různého obsazení:

folklórní soubory, soubory zobcových fléten různého obsazení, kytarová dua, tria, kvarteta a další soubory

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Náplní činnosti literárně-dramatického oboru je rozvoj přirozených schopností dětí v oblasti pohybové výchovy, přednesu, dramatická a literární činnost.

 

TANEČNÍ OBOR

rozvíjí v žácích smysl pro správné držení těla, hudební a prostorové cítění, krásu tance a pohybu vůbec. Obsahová orientace tanečního oboru je v současné době zaměřena především do oblasti moderního scénického tance.

 

VÝTVARNÝ OBOR

je druhým největším oborem školy. Žáci se zde věnují kresbě, malbě, grafice, keramice (výtvarný obor disponuje vlastní keramickou pecí a hrnčířským kruhem), dekorativní činnosti a prostorové objektové tvorbě.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer