Hudebn obor Literrne-dramatick obor Tanecn obor Vtvarn obor

Opatření ke zmírnění dopadů inflace

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo opatření pro zmírnění dopadů inflace pro školní rok 2023/2024. V rámci tohoto opatření lze žádost o prominutí úplaty za vzdělávání a o příspěvek na účast žáků na soustředěních, zahraničních soutěžích a festivalech. Podrobné informace naleznete v příloze tohoto článku.

Organizace vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Prázdniny spějí do finále a na dveře klepe nový školní rok. Proto jsme pro vás připravili tento soubor informací, který by vám měl vstup do nového školního roku co nejvíce usnadnit.

Složení pěveckých sborů ve školním roce 2023/2024

Pokud nevíte, do kterého z pěveckých sborů bylo zařazeno Vaše dítě, naleznete odpověď v tomto článku.

Organizace výuky hudební nauky

Hudební nauka je nedílnou součástí výuky hry na hudební nástroje, sólového a sborového zpěvu. Jedná se o předmět určený všem studijním zaměřením hudebního oboru. Hudební nauka si klade za cíl předat žákům potřebné hudebně-teoretické znalosti, podněcovat a rozvíjet jejich zájem o hudbu a společně s ostatními předměty usiluje o rozvoj hudebního cítění žáků a komplexnější hudební vzdělání. Vědomosti z hudební nauky znamenají velkou pomoc pro žáka, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj či zpěvák neobejde. 

Informace pro rodiče žáků přijatých do výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024

Gratulujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do tanečního oboru pro školní rok 2023/2024

Gratulaujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do literárně-dramatického oboru pro školní rok 2023/2023

Gratulujeme vám a Vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro vás několik informací:

Informace pro rodiče žáků přijatých do hudebního oboru pro školní rok 2023/2024

Gratulujeme vám a vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro vás několik informací, které se týkají organizace výuky.

Zápis do přípravné hudební výchovy, hudební nauky a pěveckého sboru Kuřátka pro školní rok 2023/2024

Zápis do přípravné hudební výchovy, hudební nauky a pěveckého sboru Kuřátka bude pro školní rok 2023/2024 probíhat prostřednictvím rezervačního systému dostupného přímo z elektronické žákovské knížky. Věnujte proto prosím pozornost následujícím informacím:

Platba úplaty za I. pololetí školního roku 2023/2024

Rádi bychom vás informovali, že úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole pro I. pololetí školního roku 2023/2024 bude možné uhradit bezhotovostně převodem na účet školy, a to na základě pokynu k platbě, který od nás obdržíte v druhé polovině srpna 2023. Pokud do 31. 8. 2023 žádný pokyn neobdržíte, kontaktujte prosím hospodářku školy paní Ivanu Červenou, telefon: 284 681 143, e-mail: ivana.cervena@zusklapkova.cz.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer