Jste zde

Organizace výuky hudební nauky

Hudební nauka je nedílnou součástí výuky hry na hudební nástroje, sólového a sborového zpěvu. Jedná se o předmět určený všem studijním zaměřením hudebního oboru. Hudební nauka si klade za cíl předat žákům potřebné hudebně-teoretické znalosti, podněcovat a rozvíjet jejich zájem o hudbu a společně s ostatními předměty usiluje o rozvoj hudebního cítění žáků a komplexnější hudební vzdělání. Vědomosti z hudební nauky znamenají velkou pomoc pro žáka, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj či zpěvák neobejde. 

Organizace výuky:

Hudební nauka se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, povinný pro všechny žáky 1. - 5. ročníku I. stupně a pro žáky přípravného ročníku II. stupně hudebního oboru. Na začátku každého školního roku je žák povinen se do tohoto předmětu přihlásit prostřednictvím rezervačního systému dostupného z elektronické žákovské knížky. Vybírá si den a hodinu dle příslušného ročníku, která mu nejlépe vyhovuje. 

Žák zpravidla navštěvuje stejný ročník hudební nauky, jako při výuce hry na nástroj, sólového nebo sborového zpěvu. Pokud žák v průběhu studia změnil studijní zaměření (přešel na jiný hudební nástroj), v hudební nauce pokračuje ve studiu beze změny ročníku.

Pokud se žák účastní současně vzdělávání ve více základních uměleckých školách, může hudební nauku navštěvovat pouze v jedné z nich. V ostatních ZUŠ doloží, že hudební nauku navštěvuje v jiné škole (například vysvědčením nebo potvrzením vystaveným jinou školou).

Výuky hudební nauky se nemusí účastnit žáci, kteří ji v minulosti v naší škole nebo jiné ZUŠ v plném rozsahu absolvovali (například absolventi I. stupně výuky hry na hudební nástroj). Tuto skutečnost je však třeba řádně doložit předložením vysvědčení.

Výuka hudební nauky je skupinová v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) týdně.

Do výuky žák potřebuje: psací potřeby, pracovní sešit (bude ke koupi v prvních vyučovacích hodinách – cena cca 70 kč) a přezůvky.

Žáci, kteří z výjimečných důvodů nemohou navštěvovat výuku hudební nauky každý týden, mohou požádat ředitele školy o uvolnění z pravidelné docházky do hudební nauky.  Důvody, pro které lze o uvolnění z pravidelné docházky do hudební nauky žádat jsou především zdravotní, vzdálenost bydliště žáka od sídla školy, těžká dopravní dostupnost nebo studium střední školy, kdy se žák nemůže z rozvrhových důvodů pravidelné výuky účastnit. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný ZDE. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, bude se výuka uskutečňovat formou konzultací jedenkrát měsíčně a následného samostudia prověřeného testy. Schválené žádosti mají platnost jednoho školního roku.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer