Jste zde

Představujeme Spolek přátel ZUŠ Klapkova

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás touto cestou oslovili a seznámili Vás se Spolkem přátel ZUŠ Klapkova, zkráceně „SPZK“. Tento spolek navazuje na činnost dřívějšího Klubu přátel Základní umělecké školy v Praze 8. I když by se podle názvu mohlo zdát, že se jedná o jakési sdružení rodičů a přátel školy bez většího významu, není to tak docela pravda.

SPZK je spolkem, jehož posláním je zastupovat zájmy ZUŠ a především jejích žáků - tedy Vašich dětí. Snaží se získávat a obhospodařovat finanční prostředky z členských příspěvků, darů a grantů a také vypomáhat, především finančně, škole, souborům, orchestrům i jednotlivým žákům při zajišťování vybavení, pořádání veřejných koncertů a vystoupení, zájezdů a soustředění i mnoha dalších akcí.

SPZK zastupuje soubory, sbory a orchestry tam, kde jsou možnosti ZUŠ omezené, především pak při získávání grantů a darů. Hlavním zdrojem financí však jsou Vaše členské příspěvky a případné dary. Příspěvek se platí jednou za školní rok, a to vždy nejlépe do konce září příslušného školního roku.

Takto získané prostředky jsou využívány například k zakoupení krojů pro soubory a sbory a k zajištění dopravy na soutěže, koncerty a přehlídky. Jistě si dovedete představit, kolik asi stojí doprava vícečlenného souboru na vystoupení například někde na Moravě nebo v Belgii. Ano i tak daleko naši žáci vystupují, prezentují zde své výkony a reprezentují naši školu. Zde je pak příspěvek SPZK na dopravu jistě vítaným vylepšení rozpočtu takové akce.

Proto si dovolujeme Vás touto cestou oslovit a apelovat na Vás. Získá-li SPZK z Vašich členských příspěvků a darů dostatečné finanční prostředky, bude možno zajistit finanční pomoc pro takovéto akce i v příštích letech. V listopadu 2016 byla na členské schůzi SPZK stanovena minimální výše členského příspěvku na 350,- Kč, horní hranice není nijak omezena a zaleží pouze na Vás a Vašich možnostech. Děkujeme Vám i za různé sponzorské dary a dobrovolné vstupné.

Příspěvek můžete brát jako investici do budoucnosti svých dětí. Představte si své děti po úspěšném vystoupení. Jejich nadšení, radost a štěstí budou jistě pro Vás tou největší odměnou. A na tomto štěstí budete mít i Vy svou zásluhu. Vždyť co je na světě krásnějšího, než vidět své děti šťastné.

Váš výbor SPZK

Bankovní spojení: ČSOB Praha 8, č. účtu: 135742570/0300, do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno. 

 

Kompletní znění stanov Spolku přátel ZUŠ Klapkova naleznete zde.

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer