Jste zde

Kritéria přijímacího řízení

V tomto článku naleznete kritéria, podle kterých jsou hodnoceni v průběhu přijímacího řízení zájemci o studium v Základní umělecké škole, Praha 8, Klapkova 25.

 

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studium je schopen:

 • reagovat na pokyny učitele,

 • zazpívat předem připravenou lidovou nebo umělou píseň,

 • zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat),

 • zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj.

 

VÝTVARNÝ OBOR
 • Uchazeč o studium je schopen:
  reagovat na pokyny učitele,

 • uchazeč o studium v přípravném studiu, 1. a 2. ročníku prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit tužkou ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata), uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).

Uchazeči mohou předložit v průběhu přijímacího řízení také své domácí práce.

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studium je schopen:

 • dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti,

 • předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok,

 • formou etud reagovat na pokyny učitele,

 • číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studium je schopen:

 • reagovat na pokyny učitele,

 • vytleskat rytmus na základě zadání učitelem,

 • reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...),

 • předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání (ptáček, koník...),

 • u dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer