Jste zde

Stanovení úplaty za vzdělávání platné od 1. 9. 2019

Vážení rodiče,
od počátku školního roku 2018/2019 došlo v naší škole k několika zásadním změnám: podařilo se nám zprovoznit nové prostory pro výuku literárně-dramatického oboru, což nám umožnilo opustit nevyhovující učebny v ulici Novákových, vaše děti mohou vystupovat v reprezentativním koncertním sále, objekt školy je do značné míry bezbariérový, budovy byly propojeny spojovacím krčkem. V příštím školním roce počítáme se zkvalitněním zabezpečení školy, plným zprovozněním recepce, rozšířením funkčnosti kamerového systému a dalšími zlepšeními, o kterých vás budeme průběžně informovat.  Tyto změny však bohužel přinášejí i jedno negativum v podobě zvýšení nákladů na provoz školy. Proto jsme nuceni přistoupit od 1. 9. 2019 k navýšení úplaty za vzdělávání o 20 Kč měsíčně. Věříme, že tuto úpravu přijmete s pochopením.

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s účinností od 1. 9. 2019 výši úplaty za vzdělávání takto:

Druh úplaty

Částka v Kč
za měsíc

Částka v KČ
za pololetí školního roku

Hudební obor

Přípravné studium I. stupně

370,-

1 850,-

I. stupeň, přípravné studium II. stupně a II. stupeň – skupinová výuka hry na nástroj a sólového zpěvu

370,-

1 850,-

I. stupeň, přípravné studium II. stupně a II. stupeň – individuální výuka hry na nástroj a sólového zpěvu

440,-

2 200,-

I. stupeň, přípravné studium II. stupně a II. stupeň – výuka sborového zpěvu (s výjimkou žáků, kteří navštěvují sborový zpěv jako nepovinný předmět)

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole

440,-

2 200,-

Studium pro dospělé pro žáky výše neuvedené

2 000,-

10 000,-

Literárně-dramatický obor

Přípravné studium I. stupně, přípravné studium II. stupně, I. stupeň a II. stupeň

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky výše neuvedené

2 000,-

10 000,-

Taneční obor

Přípravné studium I. stupně, přípravné studium II. stupně, I. stupeň a II. stupeň

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky výše neuvedené

2 000,-

10 000,-

Výtvarný obor

Přípravné studium I. stupně, přípravné studium II. stupně, I. stupeň a II. stupeň

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole

370,-

1 850,-

Studium pro dospělé pro žáky výše neuvedené

2000,-

10 000,-

 

 

 

 

22. dubna 2019                                                            Mgr. Pavel Lávička
                                                                                     
ředitel školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer