Jste zde

Speciální přípravný ročník pro čtyřleté děti

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 budeme opět otevírat speciální přípravný ročník hudebního oboru určený pro děti, kterým budou k 31. 8. 2020 alespoň čtyři roky a současně méně než pět let.Tento speciální ročník je zaměřen na celkový rozvoj hudebnosti dětí. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně pravděpodobně v pondělí od 14:00 hodin. Vyučující bude Mgr. Alice Stavělová.

Vzdělávání se bude uskutečňovat za následujících podmínek:

1.           Speciální přípravný ročník hudebního oboru – dále jen „SPHV“ provozuje Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 - dále jen „ZUŠ“ v rámci své doplňkové činnosti na základě ustanovení § 27 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.           SPHV je určen dětem, jejichž datum narození spadá do intervalu 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

3.           Zájemce o studium v SPHV se stává žákem SPHV na základě podání přihlášky zákonným zástupcem zájemce.

4.           Vzdělávání žáků SPHV bude probíhat v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) týdně, s výjimkou dnů, které připadají na prázdniny a státní svátky.

5.           Náplní SPHV je rozvoj celkové hudebnosti žáků.

6.           Zákonný zástupce žáka SPHV se zavazuje za vzdělávání realizované v rámci SPHV zaplatit ZUŠ úplatu ve výši 200,- Kč za každý měsíc výuky. Úplata je splatná souhrnně za pololetí školního roku. Za první pololetí škodního roku musí být úplata uhrazena nejpozději do 30. 9. 2020, za druhé pololetí školního roku musí být úplata uhrazena nejpozději do 31. 1 2021. Úplata se hradí v hotovosti vyučující SPHV.

7.           Na žáky SPHV se v přiměřeném rozsahu vztahuje Školní řád Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 v platném znění.

5.           Vzdělávání žáka SPHV může být ukončeno v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradí ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání. Vzdělávání žáka SPHV může být také ukončena v případě, že o to zákonný zástupce nezletilého žáka písmeně požádá. Při ukončení vzdělávání z tohoto důvodu nemá zákonný zástupce nezletilého žáka nárok na vrácení zaplacené úplaty.

6.           ZUŠ si vyhrazuje právo z organizačních nebo ekonomických důvodů vzdělávání žáků SPHV předčasně ukončit. V případě, že bude vzdělávání žáků SPHV ukončena z důvodů uvedených v tomto odstavci, zavazuje se ZUŠ vrátit zákonnému zástupci nezletilého žáka poměrnou část zaplacené úplaty, odpovídající rozsahu výuky, která nebyla realizována.

Pokud máte o vzdělávání v tomto speciálním přípravném ročníku zájem, vyplňte prosím níže uvedenou přihlášku. Na základě této přihlášky Vás budeme do konce června 2020 kontaktovat s dalšími informacemi.

 

 
1 Začátek 2 Dokončit

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer