Jste zde

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium v naší škole,

rádi bychom Vás informovali, že přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 15. – 18. června 2020. S ohledem na specifické podmínky, které musí škola při své činnosti v současné době dodržovat, bude v tomto roce organizace přijímacího řízení poněkud odlišná, než tomu bylo v předchozích letech. Věnujte proto prosím pozornost infomačním uvedeným v tomto článku.

1. Přihlášky ke studiu se přijímají pouze elektronicky prostřednictvím k tomu určeného formuláře.

2. Uzávěrka přihlášek je neděli 7. června 2020 ve 24:00 hodin.

3. Zájemci o studium, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět a současně méně než sedm let a měli by být, vzhledem ke svému věku, přijati ke studiu přípravného studia jednotlivých oborů, budou zařazeni do studia pouze na základě podané přihlášky bez nutnosti osobní přítomnosti při přijímacím řízení. Pro zařazení je přitom rozhodující pořadí došlých přihlášek a kapacita jednotlivých ročníků.

4. Zájemci o studium, kterým bude k 31. 8. 2020 více jak sedm let, budou po uzávěrce přihlášek telefonicky kontaktováni a bude s nimi dohodnut přesný čas, kdy se mají k talentové zkoušce dostavit. Žádáme Vás o dodržovaní dohodnutých časů, abychom zabránili přílišné kumulaci osob v budově školy.

5. Všichni zájemci o studium a jejich doprovázející osoby musí přinést k talentové zkoušce vyplněné a podepsné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář prohlášení si můžete stáhnout ZDE. Bez tohto prohlášení nemůže být nikdo k talentové zkoušce připuštěn. 

6. Výslekdy přijímacího řízení budou zveřejněny na www.zusklapkova.cz od 29. června 2020.

Podobné informace o průběhu přijímacího řízení v jednotlivých oborech a odkaz pro vstup do formuláře přihlášky naleznete níže.

 

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň sedm let

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň šest let

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium hudebního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu a sborový zpěv. V průběhu přípravného studia si žáci volí hudební nástroje, kterým se budou v budoucnu věnovat. Kritéria, která by mělo dítě splnit pro přijetí do přípravného studia hudebního oboru, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a  studijní zaměření Přípravná hudební výchova (nikoli hudební nástroj, ten si žáci volí až v průběhu studia!). Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň sedm let

Zájemci o studium v tomto věku si mohou vybrat jedno z následujících studijních zaměření: hra na akordeon, baskytaru, bicí nástroje, fagot, hoboj, housle, keyboard (elektronický klavír), klarinet, klavír, kontrabas, kytaru (klasickou), lesní roh, pozoun, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, violu, violoncello, zobcovou flétnu, sólový zpěv nebo sborový zpěv.  Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je věnována hře na nástroj nebo zpěvu, druhá hudební nauce. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a jako studijní zaměření hudební nástroj, který jste si vybrali. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě – malbě, grafice, keramice atd. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Výtvarný. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca šedesát minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Taneční obor školy se zaměřuje především na moderní výrazový tanec. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Taneční. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca patnáct minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň šest let

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru školy se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Literárně-dramatický. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

Podrobné informace o náplni jednotlivých studijních zaměření naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Ke studiu žádného z oborů nepřijímáme zájemce, kterým bude k 31. 8. 2020 osmnáct a více let.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer