Jste zde

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

V tomto článku naleznete veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 13., 14., 18. a 19. května 2020. Dle toho, o který z oborů školy máte zájem, postupujte prosím dle následujících instrukcí:

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň sedm let

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň šest let

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium hudebního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu a sborový zpěv. V průběhu přípravného studia si žáci volí hudební nástroje, kterým se budou v budoucnu věnovat. Kritéria, která by mělo dítě splnit pro přijetí do přípravného studia hudebního oboru, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Přihlášky je možné vyplnit v období od 1. 4. 2020 do 18. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacity volných termínů. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a  studijní zaměření Přípravná hudební výchova (nikoli hudební nástroj, ten si žáci volí až v průběhu studia!). Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň sedm let

Zájemci o studium v tomto věku si mohou vybrat jedno z následujících studijních zaměření: hra na akordeon, baskytaru, bicí nástroje, fagot, hoboj, housle, keyboard (elektronický klavír), klarinet, klavír, kontrabas, kytaru (klasickou), lesní roh, pozoun, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, violu, violoncello, zobcovou flétnu, sólový zpěv nebo sborový zpěv.  Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je věnována hře na nástroj nebo zpěvu, druhá hudební nauce. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Přihlášky je možné vyplnit v období od 1. 4. 2020 do 18. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacity volných termínů. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a jako studijní zaměření hudební nástroj, který jste si vybrali. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě – malbě, grafice, keramice atd. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Přihlášky je možné vyplnit v období od 1. 4. 2020 do 18. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacity volných termínů. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Výtvarný. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca šedesát minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň pět let

Taneční obor školy se zaměřuje především na moderní výrazový tanec. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Přihlášky je možné vyplnit v období od 1. 4. 2020 do 18. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacity volných termínů. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Taneční. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca patnáct minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2020 alespoň šest let

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru školy se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Přihlášky je možné vyplnit v období od 1. 4. 2020 do 18. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacity volných termínů. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Taneční. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

Podrobné informace o náplni jednotlivých studijních zaměření naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Ke studiu žádného z oborů nepřijímáme zájemce, kterým bude k 31. 8. 2020 osmnáct a více let.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer