Jste zde

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.

Název

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25

2.

Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č 6/15 ze dne 28. 4. 2011, ve znění pozdějších změn a dodatků.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura je součástí školního řádu

4.

Kontaktní spojení

 

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
Klapkova 156/25
182 00 Praha 8

4.2

Adresa úřadovny

Stejná jako korespondenční adresa

4.3

Úřední hodiny

Na aktuální rozvrh úředních hodin je možné se informovat na info@zusklapkova.cz

4.4

Telefonní čísla

kancelář: 284 681 143
zástupci ředitele: 284 681 157
ředitel: 284 686 140

4.5

Čísla faxu

237 762 710

4.6

Adresa internetové stránky

www.zusklapkova.cz

4.7

Adresa e-podatelny

podatelna@zusklapkova.cz

4.8

Další elektronické adresy

info@zusklapkova.cz

5.

Případné platby lze poukázat

na platební údaje se v případě potřeby informujte na info@zusklapkova.cz

6.

45242593

7.

DIČ

CZ45242593

8

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád
Školní vzdělávací program

8.2

Rozpočet

Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace se přijímají v písemné podobě na korespondenční adrese a v elektronické podobě na adrese podatelny

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se přijímají v písemné podobě na korespondenční adrese a v elektronické podobě na adrese podatelny

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na korespondenční adrese. Lhůta pro podání se řídí právním řádem České republiky

12.

Formuláře

Formuláře jsou dostupné zde

13.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Popisy postupů a návody na řešení životních situací můžete získat na www.zusklapkova.cz a info@zusklapkova.cz

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

561/2004 Sb. (Školský zákon)

71/2005 Sb. (Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání)

14.2

Vydané právní předpisy

Školní řád

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na práce spojené s vyhledáním a zpracováním informací

200 Kč/hod

Poskytnutí výstupu tiskem

3 Kč/strana

Poskytnutí výstupu na CD

100 Kč/ks

Zaslání informace poštou

100 Kč + poštovné České pošty

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

--

16.

Licenční smlouvy

--

17.

Výroční zprávy

Výroční zprávy lze nalézt na www.zusklapkkova.cz v sekci Svobodný přístup k informacím

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer