Jste zde

Platba úplaty za vzdělávání pro I. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
s účinností od školního roku 2019/2020 dochází ke změně v termínech platby úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole. Věnujte tedy prosím pozornost tomuto článku.

Úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole za I. pololetí škodního roku 2019/2020 můžete uhradit následujícími způsoby:

1. Bezhotovostně na základě údajů, které od nás obdržíte v druhé polovině srpna 2019. údaje budou zaslány na e-mail zákonného zástupce žáka, který jste uvedli v přihlášce. Z důvodu omezení neidentifikovatelných plateb vás žádáme, abyste s platbou úplaty vyčkali na obdržení uvedené informace. Pokud od nás žádné údaje neobdržíte do 31. srpna 2019, informujte o tom prosím hospodářku školy paní Ivanu Červenou, e-mail: ivana.cervena@zusklapkova.cz, telefon: 284 681 143.

2. V hotovosti ve dnech 3., 4., a 5. září 2019 v době od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři školy.

Úplata za I. pololetí školního roku 2019/2020 musí být kompletně uhrazena nejpozději do 15. září 2019. Aktuální výši úplaty za vzdělávání platnou pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Rádi bychom vás rovněž informovali, že na základě ustanovení vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a právního výkladu zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za platbu úplaty za vzdělávání zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Z tohoto důvodu není možné vystavovat faktury sloužící k úhradě úplaty za vzdělávání například pro zaměstnavatele zákonných zástupců žáka.

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer