Jste zde

Organizace vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Prázdniny spějí do finále a na dveře klepe nový školní rok. Proto jsme pro vás připravili tento soubor informací, který by vám měl vstup do nového školního roku co nejvíce usnadnit.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022. Od 14:00 do 17:00 proběhnou informační schůzky ve třídách jednotlivých učitelů. Náplní schůzek je především domluva rozvrhu. Učitelé také zodpoví vaše případné dotazy. Informační schůzku můžete navštívit kdykoli v uvedeném časovém rozmezí. Informace o rozmístění jednotlivých učitelů v učebnách při zahájení školního roku naleznete na nástěnkách v budovách školy a budou také zveřejněny na www.zusklapkova.cz. Pravidelná výuka v jednotlivých oborech bude zahájena takto:

2. 9. 2022

výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu

7. 9. 2022

výuka před-přípravné hudební výchovy (PPHV), přípravné hudební výchovy (PHV), hudební nauky, pěveckých sborů, orchestrální, komorní a souborové hry, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru

Veškeré informace k organizaci výuky a provozu školy budou průběžně zveřejňovány na  www.zusklapkova.cz a obdržíte je také e-mailem. V tucho chvíli vám doporučujeme seznámit se především s těmito články:
Informace pro rodiče žáků přijatých do hudebního oboru
Informace pro rodiče žáků přijatých do literárně-dramatického oboru
Informace pro rodiče žáků přijatých do tanečního oboru
Informace pro rodiče žáků přijatých do výtvarného oboru
Platba úplaty za vzdělávání pro I. pololetí školního roku 2022/2023
Zápis do přípravné hudební výchovy, hudební nauky a pěveckého sboru Kuřátka pro školní rok 2022/2023
Vstup do budovy školy je z bezpečnostních důvodů umožněn pouze po zadání kódu na klávesnici, která je umístěna vedle vstupních dveří. Kód vám na vyžádání sdělí učitelé školy.
Ve škole je již po několik let zaveden pro všechny žáky a jejich rodiče systém elektronických žákovských knížek, který vám umožňuje sledovat probíranou učební látku, prospěch a docházku žáků, údaje o úhradě úplaty za vzdělávání a provádět zápis do hudební nauky či pěveckých sborů. Všichni rodiče žáků školy by již měli mít k dispozici přístupové údaje do elektronické žákovské knížky. Pokud tomu tak není, napište na e-mail info@zusklapkova.cz, vygenerujeme vám je znovu.
V objektu školy je pro rodiče, žáky a návštěvníky zavedena WiFi síť. Přístupové údaje vám na vyžádání sdělí vaši učitelé. 
Ve školním roce 2022/2023 jsou plánovány následující prázdniny:

26. 10. 2022, 27. 10. 2022

podzimní prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

vánoční prázdniny

3. 2. 2023

pololetní prázdniny

6. 2. 2023 – 12. 2. 2023

jarní prázdniny

6. 4. 2023

velikonoční prázdniny

1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

hlavní prázdniny

V době prázdnin, stejně jako ve dnech státních svátků, se ve škole nevyučuje.
Věříme, že s námi prožijete krásný školní rok.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer