Jste zde

Obnovení prezenčního vzdělávání

Vážení rodiče,
milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 dojde k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole. Výuka bude probíhat za následujících podmínek:  

1. Individuální výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu může od tohoto data probíhat prezenčním i distančním způsobem, záleží na dohodě mezi učitelem a žákem (u nezletilých žáků mezi učitelem a zákonným zástupcem žáka). Prezenční výuka sólového zpěvu je na základě výjimky pro základní umělecké školy možná v plném rozsahu (tedy i se zpěvem). Žádáme Vás, abyste neprodleně informovali své učitele, zda se budete účastnit výuky prezenčním nebo distančním způsobem.

2. Výuka ostatních předmětů hudebního oboru a výuka literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru bude nadále probíhat distančním způsobem. Na základě dohody mezi učitelem a zákonnými zástupci žáků je však možné v těchto předmětech a oborech organizovat individuální konzultace.

3. Přítomnost zákonných zástupců žáků ve vyučování a na konzultacích je možná za předpokladu, že zákonný zástupce žáka bude přítomen společně s žákem po celou dobu vyučování v učebně. Není tedy dovoleno, aby rodiče a další doprovázející osoby čekaly po dobu vyučování žáka ve společných prostorách školy.

4. S výjimkou žáků, zaměstnanců školy a výše uvedeného případu je vstup dalších osob do objektu školy možný pouze ve zcela výjimečných případech.

5. V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit ochranu úst a nosu (roušku, respirátor). Pro učitele je možná výjimka z nošení roušek v případě, kdy je potřeba, aby žáci viděli na ústa učitele. V tomto případě je možné roušku nahradit průhledným štítem, musí však být dodržena vzdálenost mezi učitelem a žákem alespoň dva metry. Žáci nemusí mít nasazenou roušku v průběhu výuky hry na dechové nástroje a sólového zpěvu.

6. Při vstupu do objektu školy by měl každý použít dezinfekci.

7. Z bezpečnostních a hygienicko-epidemiologických důvodů bude od 25. 11. 2020 uzavřen přímý vsup do budovy „B“. Vstup do objektu školy bude možný pouze přes recepci v budově „A“. Vstup do budovy „B“ bude sloužit pouze jako únikový východ.

8. Koncerty, výstavy, představení a obdobné akce se do odvolání ruší.

Přejeme Vám pevné zdraví a těším se na viděnou ve škole.

 

Mgr. Pavel Lávička
ředitel školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer