Jste zde

Informace pro rodiče žáků přijatých do hudebního oboru školy

Gratulujeme Vám a Vašim dětem k přijetí do základní umělecké školy. Aby Váš vstup do nového prostředí proběhl hladce, připravili jsme pro Vás několik informací, které se týkají zahájení školního roku 2018/ 2019 a organizace výuky.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato do před-přípravné hudební výchovy (PPHV)?
Pak bude jeho výuka probíhat 1x týdně 45 minut ve třídě č. 14 bez přítomnosti rodičů, a to vždy ve středu od 16:45 do 17:30 hodin. Veškeré informace týkající se organizace výuky obdržíte na třídní schůzce, která se uskuteční ve středu 5. září 2018 od 17:00 hodin v učebně č. 14. Na tuto schůzku přijďte prosím bez dětí. Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato do přípravné hudební výchovy (PHV)?
Pak bude jeho výuka probíhat 2 hodiny týdně vždy po dobu 45 minut. Jedna hodina je věnována přípravné hudební výchově (PHV) a je povinná pro všechny žáky, druhá hodina je zaměřena na sborový zpěv v pěveckém sboru Kuřátka a je povinná pro žáky, kteří od září 2018 nezačnou navštěvovat hru na hudební nástroj v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Výuku PHV a sborového zpěvu lze navázat v jednom dni nebo chodit 2x týdně. Zvažte však pečlivě Vaše možnosti a síly Vašeho dítěte.

Můžete si vybrat jeden ze čtyř možných termínů výuky PHV:
buď pondělí 15:00 – 15:45
nebo pondělí 17:00 – 17:45
nebo středa 13:45 – 14:30

nebo středa 15:45 – 16:30

a jednu ze dvou možností výuky „Kuřátek“,
buď pondělí 16:00 – 16:45
nebo středa 14:45 – 15:30.

Do vybraného termínu PHV a pěveckého sboru se zapíšete prostřednictvím internetové aplikace dostupné na adrese http://www.zusklapkova.cz/hn. Zápis bude možný v době od 2. září 2018 20:00 hodin do 7. září 2018 23:59 hodin. Veškeré informace týkající se organizace výuky obdržíte na třídní schůzce, která se uskuteční ve středu 5. září 2018 od 18:00 hodin v učebně č. 14. Na tuto schůzku přijďte prosím bez dětí. Pravidelná výuka započne v pondělí 10. září 2018. Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato do pěveckého sboru Kuřátka (netýká se žáků přijatých do přípravné hudební výchovy)?
Výuka probíhá 1x týdně 45 minut ve třídě č. 14. Vyberte si jeden ze dvou možných termínů výuky,
buď pondělí 16:00 – 16:45
nebo středa 14:45 – 15:30

a přijďte se zapsat v pondělí 3. září 2018 od 14:00 do 17:00 hodin do učebny č. 8. Zde obdržíte veškeré informace týkající se organizace výuky. Povinnou součástí vzdělávání je hudební nauka, která se vyučuje ve třídě č. 8 nebo 40. Můžete si vybrat z několika termínů výuky hudební nauky, jejichž výčet je uveden zde. Do vybraného termínu se zapíšete prostřednictvím internetové aplikace dostupné na adrese http://www.zusklapkova.cz/hn. Zápis bude možný v době od 2. září 2018 20:00 hodin do 7. září 2018 23:59 hodin. Vyučování začíná od pondělí 10. září 2018. Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato do pěveckého sboru Sýkorky?
Výuka probíhá 1x týdně 45 minut ve třídě č. 14, a to vždy v úterý od 14:35 do 15:20 hodin. Povinnou součástí vzdělávání je hudební nauka, která se vyučuje ve třídě č. 8 nebo 40. Můžete si vybrat z několika termínů výuky hudební nauky, jejichž výčet je uveden zde. Do vybraného termínu se zapíšete prostřednictvím internetové aplikace dostupné na adrese http://www.zusklapkova.cz/hn. Zápis bude možný v době od 2. září 2018 20:00 hodin do 7. září 2018 23:59 hodin.
Pravidelná výuka započne v pondělí 10. září 2018. Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato do pěveckého sboru Skřivánci?
Výuka probíhá 2x týdně, v úterý a čtvrtek, vždy od 15:35 do 16:45 hodin ve třídě č. 14. Doporučenou součástí předmětu sborový zpěv je individuální hlasová výchova, která probíhá před nebo po hodině sboru, 25 minut 1x za měsíc v učebně č. 8 nebo č. 14. Povinnou součástí vzdělávání je hudební nauka, která se vyučuje ve třídě č. 40. Můžete si vybrat z několika termínů výuky hudební nauky, jejichž výčet je uveden zde. Do vybraného termínu se zapíšete prostřednictvím internetové aplikace dostupné na adrese http://www.zusklapkova.cz/hn. Zápis bude možný v době od 2. září 2018 20:00 hodin do 7. září 2018 23:59 hodin.
Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

Bylo Vaše dítě na základě výsledků přijímacího řízení přijato ke studiu hry na nástroj nebo sólového zpěvu (týká se žáků starších sedmi let)?
Vzdělávání probíhá zpravidla dvě vyučovací hodiny v týdnu. Jedna hodina je věnována výuce hry na nástroj nebo sólového zpěvu (tato hodina může být případně rozdělena na dvě části), druhá hodina je výuka hudební nauky, která je povinná pro všechny žáky 1. – 5. ročníku I. stupně a přípravného ročníku II. stupně.  Rozvrh výuky hry na nástroj nebo sólového zpěvu je třeba domluvit individuálně na třídní schůzce, která se uskuteční v pondělí 3. září 2018 od 14:00 do 17:00 ve třídách jednotlivých učitelů. Termín výuky hudební nauky si můžete vybrat z několika termínů, jejichž výčet je uveden zde. Do vybraného termínu se zapíšete prostřednictvím internetové aplikace dostupné na adrese http://www.zusklapkova.cz/hn. Zápis bude možný v době od 2. září 2018 20:00 hodin do 7. září 2018 23:59 hodin. Vyučování hry na nástroj a sólového zpěvu začíná v úterý 4. září 2018, výuka hudební nauky v pondělí 10. září 2018. Podrobnosti o organizaci výuky získáte na třídní schůzce rodičů žáků, která se uskuteční ve třídách jednoltivých učitelů v pondělí 3. září 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Na této třdí schůzce bude rovněž probíhat domluva rozvrhu individuálně vyučovaných žáků. Nezapomeňte rovněž včas uhradit úplatu na částečnou úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním v základní umělecké škole. Podrobné informace naleznete zde.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer