Jste zde

Hygienicko-epidemiologická opatření

V souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Ministerstvem školství České republiky průběžně vydává a aktualizuje soubor opatření pro provoz škol. Žádáme vás, abyste se s těmito opatřeními seznámili a řídili se jimi. (Poznámka: tento dokument zachycuje stav k 17. 9. 2020, 23:00 hodin).

  1. Vstup osob do budovy školy a pohyb osob v prostorách školy, včetně učeben, je možný pouze s nasazenou ochranou úst a nosu (rouškou, respirátorem, ústenkou, šátkem atd.).  Toto opaření se týká všech osob, které do budovy školy vstupují (žáků, rodičů, návštěv). Nošení ochranných prostředků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. výuka zpěvu, hry na dechové nástroje, tanečního a literárně-dramatického oboru). 
  2. Při vstupu do budovy školy jsou všechny osoby povinny použít dezinfekční prostředek.
  3. Při akcích pořádaných školou v budově školy nebo v uzavřených prostorách mimo školu (koncerty, představení, výstavy) jsou návštěvníci těchto akcí rovněž povinni mít nasazenou ochranu úst a nosu. Tato povinnost se netýká pouze účinkujících, kteří aktuálně provádějí umělecký výkon.
  4. Žádáme všechny žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby svoji přítomnost v budově školy omezili na nezbytné minimum. Je-li to možné, čekejte prosím na děti mimo vnitřní prostory školy. Pro komunikaci se zaměstnanci školy používejte prosím v maximální možné míře dálkových prostředků (e-mail, telefon, elektronická žákovská knížka).
  5. Přítomnost žáků ve vyučování, u kterých se projevují akutní příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), není dovolena. Budou-li u některého z žáků zjištěny uvedené příznaky, je povinen neprodleně opustit objekt školy (u nezletilých žáků za doprovodu zákonného zástupce). Žáci s chronickým onemocněním, které mohou provázet výše uvedené příznaky (např. alergie) musí doložit škole potvrzením praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním. Toto potvrzení se předkládá pouze při prvním vstupu žáka do vyučování.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer