Jste zde

Dodatečné přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení zájemci o studium v naší škole,

rádi bychom Vás informovali, že vyhlašujeme dodatečné přijímací řízení pro školní rok 2021/2022, které proběhne ve dnech 2. září 2021 a 7. září 2021. Chcete-li se stát žáky naší školy, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň šest let a méně než sedm let

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium hudebního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu a sborový zpěv. V průběhu přípravného studia si žáci volí hudební nástroje, kterým se budou v budoucnu věnovat. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a studijní zaměření Přípravná hudební výchova (nikoli hudební nástroj, ten si žáci volí až v průběhu studia!). Zájemci o přípravné studium nevykonávají přijímací řízení, ke studiu budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do naplnění volné kapacity příslušného ročníku (čas zkoušky 23:50 se v přihlášce vyplňuje automaticky pouze z technických důvodů). Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 ve 23:59 hodin. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Zájemci o studium v tomto věku si mohou vybrat jedno z následujících studijních zaměření: hra na akordeon, baskytaru, bicí nástroje, fagot, hoboj, housle, keyboard (elektronický klavír), klarinet, kontrabas, kytaru (klasickou), lesní roh, pozoun, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, violu, violoncello, zobcovou flétnu, sólový zpěv nebo sborový zpěv.  Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je věnována hře na nástroj nebo zpěvu, druhá hudební nauce. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Hudební a jako studijní zaměření hudební nástroj, který jste si vybrali. Současně si zvolíte i termín přijímacího řízení, který Vám nejvíce vyhovuje. Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 v 23:59 hodin. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům. 

 

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň šest let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium literárně-dramatického oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Náplní výuky je rozvoj hlasové a pohybové kultury dětí. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDEMáte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Literárně-dramatický a studijní zaměření Přípravná dramatická výchova (nikoli Literárně-dramatický obor!). Zájemci o přípravné studium nevykonávají přijímací řízení, ke studiu budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do naplnění volné kapacity příslušného ročníku (čas zkoušky 23:50 se v přihlášce vyplňuje automaticky pouze z technických důvodů). Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 ve 23:59 hodin. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru školy se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Literárně-dramatický a jako studijní rovněž Literárně-dramatický obor. Současně si zvolíte i termín přijímacího řízení, který Vám nejvíce vyhovuje. Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 v 23:59 hodin. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca patnáct minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům. 

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium tanečního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Náplní výuky je taneční průprava a rytmika. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDEMáte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Taneční a studijní zaměření Přípravná taneční výchova (nikoli Taneční obor!). Zájemci o přípravné studium nevykonávají přijímací řízení, ke studiu budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do naplnění volné kapacity příslušného ročníku (čas zkoušky 23:50 se v přihlášce vyplňuje automaticky pouze z technických důvodů). Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 ve 23:59 hodin. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Taneční obor školy se zaměřuje především na moderní výrazový tanec. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Taneční a jako studijní rovněž Taneční obor. Současně si zvolíte i termín přijímacího řízení, který Vám nejvíce vyhovuje. Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 v 23:59 hodin. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca patnáct minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE. Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům. 

 

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň pět let a méně než sedm let

Pro tyto děti je určeno přípravné studium výtvarného oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Náplní výuky je plošná a prostorová tvorba. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDEMáte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Výtvarný a studijní zaměření Přípravná výtvarná výchova (nikoli Výtvarný obor!). Zájemci o přípravné studium nevykonávají přijímací řízení, ke studiu budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do naplnění volné kapacity příslušného ročníku (čas zkoušky 23:50 se v přihlášce vyplňuje automaticky pouze z technických důvodů). Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 ve 23:59 hodin. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDE Pokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 31. 8. 2021 alespoň sedm let

Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě – malbě, grafice, keramice atd. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Ve formuláři přihlášky uveďte jako obor Výtvarný a jako studijní rovněž Výtvarný obor. Současně si zvolíte i termín přijímacího řízení, který Vám nejvíce vyhovuje. Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. 9. 2021 v 23:59 hodin. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca šedesát minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Aktuálně platný ceník úplaty naleznete ZDEPokud se rozhodnete Vaši přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, informujte nás o tom prosím e-mailem zaslaným na adresu info@zusklapkova.cz. Uvolníte tak místo dalším případným zájemcům.

 

Podrobné informace o náplni jednotlivých studijních zaměření naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Ke studiu žádného z oborů nepřijímáme zájemce, kterým bude k 31. 8. 2021 osmnáct a více let.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer