Jste zde

Dodatečné přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Máte-li Vy nebo Vaše děti zájem o studium v naší škole a nestihli jste se dosud přihlásit, máme pro Vás dobrou zprávu. Vyhlašujeme dodatečné přijímací řízení do všech oborů.

Dodatečné přijímací řízení se uskuteční v úterý 3. září 2019. Podle toho, o který z oborů školy máte zájem, postupujte prosím dle následujících instrukcí:

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než sedm let

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň sedm let a méně než osmnáct let

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než osmnáct let

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než osmnáct let

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň šest let a méně než osmnáct let

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než sedm let
Pro tyto děti je určeno přípravné studium hudebního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu. V průběhu přípravného studia si žáci volí hudební nástroje, kterým se budou v budoucnu věnovat. Kritéria, která by mělo dítě splnit pro přijetí do přípravného studia hudebního oboru, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte prosím on-line přihlášku. Ve formuláři uveďte jako obor Hudební a jako studijní zaměření Přípravná hudební výchova (nikoli hudební nástroj, ten si žáci volí až v průběhu studia!).  Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Ceník úplaty platný od 1. 9. 2019 naleznete zde. Podrobné informace o náplni studia jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň sedm let a méně než osmnáct let
Zájemci o studium v tomto věku si mohou vybrat jedno z následujících studijních zaměření: hra na akordeon, baskytaru, bicí nástroje, fagot, hoboj, housle, keyboard (elektronický klavír), klarinet, klavír, kontrabas, kytaru (klasickou), lesní roh, pozoun, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, violu, violoncello, zobcovou flétnu, sólový zpěv nebo sborový zpěv.  Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je věnována hře na nástroj nebo zpěvu, druhá hudební nauce. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte prosím on-line přihlášku. Ve formuláři uveďte jako obor Hudební a jako studijní zaměření studijní zaměření, o které máte zájem). Některá studijní zaměření jsou již plně obsazena. Pokud v přihlášce není vámi vybrané studijní zamření dostupné, nelze se na něj v současné době přihlásit. Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Ceník úplaty platný od 1. 9. 2019 naleznete zde. Podrobné informace o náplni studia jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

 

Zájemci o výtvarný obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než osmnáct let
Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě – malbě, grafice, keramice atd. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte prosím on-line přihlášku. Ve formuláři uveďte jako obor Výtvarný Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca šedesát minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Ceník úplaty platný od 1. 9. 2019 naleznete zde. Podrobné informace o náplni studia jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň pět let a méně než osmnáct let
Taneční obor školy se zaměřuje především na moderní výrazový tanec. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte prosím on-line přihlášku. Ve formuláři uveďte jako obor Taneční Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca patnáct minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Ceník úplaty platný od 1. 9. 2019 naleznete zde. Podrobné informace o náplni studia jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu. Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k velkému počtu přihlášených zájemců je možné, že někteří uchazeči budou moci být zařazeni do studia až v průběhu školního roku.

 

Zájemci o literárně-dramatický obor, kterým bude k 1. 9. 2019 alespoň šest let a méně než osmnáct let
Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru školy se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte. Kritéria, která by mělo dítě pro přijetí splnit, naleznete ZDE. Máte-li o tento obor zájem, vyplňte prosím on-line přihlášku. Ve formuláři uveďte jako obor Literárně-dramatický,  Čas potřebný pro vykonání přijímacího řízení je cca deset minut. Vzdělávání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu. Ceník úplaty platný od 1. 9. 2019 naleznete zde. Podrobné informace o náplni studia jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer