Jste zde

Částečné obnovení prezenční výuky

Vážení rodiče,
Milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 dojde k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole. Věnujte prosím pozornost těmto informacím:  

1.     Individuální výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu může od tohoto data probíhat prezenčním i distančním způsobem, záleží na dohodě mezi učitelem a žákem (u nezletilých žáků mezi učitelem a zákonným zástupcem žáka). Jednotliví učitelé vás budou kontaktovat a domluví se s vámi na podmínkách výuky.

2.     Výuka ostatních předmětů hudebního oboru a výuka literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru bude nadále probíhat distančním způsobem. Na základě dohody mezi učitelem a zákonným zástupcem žáka je však možné v těchto předmětech a oborech organizovat individuální konzultace.

3.     Přítomnost zákonných zástupců žáků ve vyučování a na konzultacích je možná pouze ve výjimečných případech (žáci PHV a 1. ročníku I. stupně) za předpokladu, že zákonný zástupce žáka bude přítomen společně s žákem po celou dobu vyučování v učebně. Není dovoleno, aby rodiče a další doprovázející osoby čekaly po dobu vyučování žáka ve společných prostorách školy.

4.     S výjimkou žáků, zaměstnanců školy a výše uvedeného případu je vstup dalších osob do objektu školy možný pouze ve zcela výjimečných případech.

5.     V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátory kategorie FFP2 / KN95. Výjimkou jsou pouze žáci ve věku do patnácti let, kteří mohou namísto respirátoru používat chirurgickou roušku. Výjimka z nošení roušek nebo respirátorů je také možná v případě, kdy to znemožňuje povaha vyučovaného předmětu (hra na dechové nástroje, sólový zpěv).

6.     Při vstupu do objektu školy by měl každý použít dezinfekci.

7.     Žáci školy, kteří se účastní individuální výuky nebo konzultací, nebudou testováni na přítomnost viru COVID-19.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na opětovné shledání ve škole.

 

Mgr. Pavel Lávička
ředitel školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer