Tato aplikace je určena pro zápis žáků přípravného studia 1. stupně a 1. - 5. ročníku I. stupně hudebního oboru do hudební nauky a žáků přípravného ročníku 1. stupně do pěveckého sboru. Zápis se provádí následujícím způsobem:

1. V rozvrhu hudební nauky a pěveckých sborů, který je dostupný na www.zusklapkova.cz, si vyberte termín, na který s chcete zapsat.

2. V levé částí úvodní stránky aplikace klikněte na odkaz Přihlásit a přihlašte se. Jako přihlašovací údaje slouží jméno a příjmení žáka a jeho datum narození. Při zadávání přihlašovacích údajů nejsou rozlišována velká a malá písmena, mezi jménem a příjmením musí být jedna mezera. Datum narození žáka musí být ve tvaru dd.mm.rrrr (např. 01.04.2002), mezi jednotlivými částmi data narození nesmí být žádné mezery.

3. Po úspěšném přihlášení klikněte v levé části stránky aplikace na odkaz Vybrat termín výuky hudební nauky. V rozbalovacím seznamu si vyberte požadovaný termín a klikněte na tlačítko Potvrdit volbu. Zápis žáků přípravného ročníku na vybraný termín pěveckého sboru se provádí obdobně.

4. V období, které je určeno pro zápis, můžete vybraný termín výuky libovolně měnit.

5. V případě problémů při práci s aplikací kontaktujte administrátora – e-mail: pavel.lavicka@zusklapkova.cz.